" www.borusancat.com’a " erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak site kullanımına dair koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve sitede yer alan diğer tüm sözleşme ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmek açısından düzenli aralıklarla burada yer alan koşulları incelemenizi önermekteyiz.

Genel Bilgi

www.borusancat.com adresi üzerinden faaliyette bulunan site ("Site"), Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. N.35-37 Beyoğlu İstanbul adresinde ikamet eden Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.

Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nın (“Koşullar”), Site’yi ziyaret etmek ve kullanmakla kendileri için yürürlüğe gireceğini ve Site’ye erişmeleri sürecinde ve sonrasında veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaları halinde bu Koşullar’a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

Genel Hükümler

İşbu Site, ilgili yasa hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Koşullar’a uygun davranması ve bu Koşullar’ı ihlal etmemesi önem taşımaktadır.   

Site’de yer alan hiçbir unsur başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz. Şirket, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için ilgili Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Şirket’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka uygulamalara ve internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.  

Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Koşullar’ın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Koşullar’ı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Şirket ilgili Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

 

Koşulların Değiştirilmesi

Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Site’de mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşullar’ı değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Site’de Koşullar’ın mevcut ve güncellenmiş versiyonu bulunmaktadır. Kullanıcı, Site’nin kullanılması ile birlikte mevcut versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.

Fikri Mülkiyet Hakları

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site’de yayımlanmış bilgi ve içeriklere erişilmesi, bu bilgi ve içeriklerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi, Kullanıcılar tarafından Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, site’ye girilmesi, site’nin ya da site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. Kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da site’nin kullanılması ile şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Şirket, site’deki içeriklerin hiçbir koşulda güncelliğini, doğruluğunu veya güvenliğini garanti etmemekte, bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Site ve ilgili içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup şirket’in site’nin kapsamına ilişkin olarak zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garantisi bulunmamaktadır.

Kullanıcı, site ve site içerisinde sunulan hizmetlere erişimin büyük ölçüde kullanıcı’nın internet servıs sağlayıcısından temın edılen hizmetin kalitesıne dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.