DOĞAYA DOST SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ


Biyokütle enerjisi, fosil olmayan tüm organik madde kitlesinden elde edilen enerji olarak tanımlanmaktadır. Biyokütle materyalleri biyokütle çevirim teknikleri ile işlenerek katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilir. Çevrim sonunda biyodizel, biyogaz, biyoetanol gibi ana ürün olan yakıtlar elde edilmektedir. Biyogaz, biyokütlenin anaerobik fermantasyonu sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Temel olarak metan ve karbondioksitten oluşan biyogaz, organik maddelerin oksijensiz ortamda bozulması sonucu oluşur. Üretilen biyogaz (biyogaz üretimi) kojenerasyon santrallerinde kullanılabilmekte ve elektrik ve/veya ısı üretilmektedir. Biyogaz tesisleri uzun vadede önemli tasarruflar sağlamaktadır.


Biyogaz elektrik üretimi sırasında metan gazı elimine edilerek karbon salınımının azaltılmasına yardımcı olur. Biyogaz yakıldığı durumda, sadece doğadaki bitkilerin büyümeleri için absorbe ettikleri kadar karbondioksit salımını yapar.


Biyogazdan Elektrik ve Isı Üretimi


CG132B-8
Cat CG132B gaz motorları
CG170-12
Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri
CG170-16
CG170 Gazlı Alternatör Seti