KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Borusan Cat”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Toplanan Kişisel Veriler

Borusan Cat, müşteriler ile ilişkisi kapsamında, müşterilerin veya kurumsal müşteri çalışanlarının kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, çalışılan şirket / meslek / görev / unvan bilgilerini, risk yönetimi bilgilerini, finansal bilgilerini ve müşteri işlem bilgilerini (fatura üzerindeki bilgiler, sipariş bilgisi, çağrı merkezi ses kayıtları) toplamaktadır.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, iş süreçlerinin yürütülebilmesi için sizinle iletişime geçilebilmesi, fatura düzenlenmesi, ödemelerin gerçekleştirilmesi dahil tüm finansal ve muhasebesel süreçlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerimiz ile ilgili e-posta/SMS gönderilebilmesi, şirketin finansal risk süreçlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, olağan operasyonel süreçlerin yürütülmesi, müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile iş süreçlerinin devamlılığının sağlanması amaçları ile yurtiçinde veya yurtdışında işlenmektedir.

Kişisel Veri İşleme Şartları

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şartlara (hukuki sebepler) dayalı olarak işlenebilir. Borusan Cat olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayalı olarak işlemekteyiz:

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
Meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması

(örneğin, fatura düzenlenmesi)
(örneğin, olası yasal takiplere karşı zamanaşımı süresi boyunca belgelerin saklanması)
(örneğin, potansiyel/mevcut müşteriler hakkında yasal uyumluluk kontrollerinin yapılması)

Kişisel verilerinizi işleyebilmek için yukarıdaki hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmadığı durumlarda, verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işleyebiliriz.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda form doldurulması, e-posta yazışmaları veya telefon görüşmeleri yapılması suretiyle, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesi

Kişisel verilerinizi pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında işleyebilmemiz için açık rızanızı vermeniz durumunda kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerimizin kullanımının arttırılması amacıyla kampanya ve promosyon çalışmalarının yürütülmesi, satın almış olduğunuz veya ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin tercih, alışkanlık ve beğenilerinizin incelenmesi; ürün ve hizmetlerin bu doğrultuda özelleştirilmesi ile kampanyalarımız ve size özel fırsatlar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi amaçları ile işleriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi için vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü taraflara aktarılmaktadır:

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar
Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları
Kişisel Veri Aktarımının Hukuki Sebepleri

  • Mal veya hizmet alınan/sunulan iş ortakları
  • Bağımsız denetim firmaları
  • Borusan Grubu şirketleri
  • Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar
Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, denetim ve raporlamaların yapılabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.
  • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
  • Meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması

Haklarınızı Kullanmak İçin

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için aşağıda belirtilen yöntemleri tercih edebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak için:

  • www.borusancat.com adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurabilir, veya;
  • Taleplerinizi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1500.Sokak No: 1501 41400 Gebze/Kocaeli adresine yazılı olarak gönderebilisiniz.

Borusan Cat’in kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası