İşe Alım Süreci

İşe alım ve yerleştirme sürecinde Borusan Cat , dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin iş başvurularında fırsat eşitliği sağlar. Çalışanlarını, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak seçer.

  • Pozisyonun gereklilikleri
  • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
  • Yabancı Dil Sınavı
  • Mesleki Kişilik Envanterleri uygular.

Yıllık olarak yapılan kadro planları doğrultusunda, açık pozisyonlar için hazırlanan ilanlara gelen başvuruları değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayları yerleştirir. İşe alım sürecinde hem şirket kültürüne uyumu açısından temel yetkinlikleri hem de pozisyona göre kişisel ve mesleki yetkinlikleri değerlendirir.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi​

Borusan Cat, insan kaynağını geliştirmek için şirket stratejilerinin hayata geçmesini sağlayacak liderlik ve yönetim, kişisel ve mesleki gelişim ve sertifikasyon programları ile çalışanlarını donatacak tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Borusan Akademi'nin misyonu "Değer yaratan iş liderleri geliştirmektir. Bu kavram kaynağını Grup vizyonunun "Bir Adım Önde Olma" hedefinden alır. Bir adım önde olma felsefesi doğrultusunda çalışanların doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek olmak ilkesine sahiptir. Borusan Makina ve Güç Sistemleri, distribütörlüğünü yapmakta olduğu Caterpillar şirketinin özellikle saha satış ve satış sonrası hizmet ekipleri için oluşturduğu eğitimlerle çalışanlarının teknik donanımını güçlendirmekte, bu kapsamda Caterpillar Üniversitesi ile yoğun bir işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Performans ve Yetkinlik Yönetimi​

Borusan Cat, sahip olduğu Performans Yönetimi uygulamaları ile şirketteki tüm birimlerin "sistemin bütününü" görmelerini sağlayacak ortak bir dil oluşturmalarını hedeflemektedir. Borusan Cat, başarıyı ölçme ve ödüllendirme, performansı doğru yönetme, yetenek gelişimini sürekli kılma misyonu ile adil, dürüst, şeffaf ve çağdaş bir performans yönetimi politikasına sahiptir. Borusan Cat, çalışanlarını, yapabileceklerinin en iyisini yapmaya odaklayan, kişisel ve profesyonel gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmaları için onları cesaretlendiren ve bu konuda çalışanlarının ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlayan, başarının objektif verilerle ölçülerek ödüllendirildiği bir kültüre sahiptir.

Performans Süreci, kesin, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi, zamanı belirlenmiş hedeflerle yönetilmekte, süreç işleyişi doğrultusunda çalışanlara yapıcı geribildirimlerde bulunularak, çalışanların görevlerinde başarılı olabilmek için sahip olmaları gereken yetkinlik ve yeterliliklerin sürekli gelişimi sağlanmaktadır.

Borusan Cat'in Yetkinlik Yönetimi ile çalışanların kişisel özelliklerinin değerlendirilmesi ve fark yaratan yönlerinin geliştirilmesi üzerine odaklanılmakta, böylece görevler ve sorumlulukların yerine getirilmesinde üstün ve farklı bir başarı şansı yaratılmaktadır. Çalışanların yetkinlikleri, astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşleri alınarak, 360 derece yaklaşımı ile değerlendirilmektedir. Hem iş hedefleri hem de kişisel yetkinlik hedefleri dikkate alınarak, performans değerlendirme görüşmeleri her yıl en az iki kere yapılmaktadır. Bu değerlendirme ile bireyin belirtilen görev, yetki, sorumluluk ve hedefleri gerçekleştirmekteki gayret ve başarısı takip edilmektedir.

Kariyer Yönetimi

Geleceğin yöneticileri ve lider kadrolarının ilk basamaktan itibaren şirket bünyesinden yetiştirilmesi, kurum kültürünün önemli bir parçasıdır. Kariyer Yönetimi, çalışanların mevcut mesleği / işi, deneyimi, öğrenimi, şirketi / departmanı ile sınırlı kalmaksızın, çalışanların yetkinliklerine ve şirket ihtiyaçlarına uygun olan iş alanlarında, belirlenecek bir yönde (yatay veya dikey) kişisel gelişim sağlamasını, bağlılığının artmasını, başarı ve motivasyonunun güçlenmesini, sonuç olarak şirket başarısının kesintisiz olarak uzun vadeye taşınmasını hedefler.

Her yıl düzenli olarak yapılan "Kariyer Yönetimi" toplantılarında, hedeflerini sürekli olarak başaran ve aşan, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu pozisyonun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan her seviyedeki çalışanlar en etkin şekilde değerlendirilir.

Bu değerlendirmelerde çalışanların kariyerlerinde hangi yönde ilerleyecekleri belirlenirken, organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası yapısı, potansiyeli ve yetkinlik profilinin birbirine uygunluğu bir arada değerlendirilir.

İş Değerlendirme, Ücretlendirme ve Yan Haklar

Borusan Grubu'nda iş değerleme sistemi uygulanmaktadır. İlgili metodoloji aracılığı ile yapılan işin kurum için yarattığı değer belirlenerek çalışanların toplam gelir paketi oluşturulmaktadır. Ücret seviye belirlenmesi aşamasında ücretler, piyasa ile kıyaslama çalışmaları yapılarak iş grupları ve seviyelerine göre konumlandırılmaktadır. Ayrıca performans yönetim sistemi ile entegre çalışan ödüllendirme yapısı bulunmaktadır. Tüm değerlendirme ve başarılar kurumsal belleğe kaydedilir.