Borusan Cat, bütün Borusan şirketleri gibi, en değerli sermayesini insan kaynağı olarak kabul etmektedir. Çalışma arkadaşlarının, üyesi olmaktan gurur duyacakları bir organizasyon hedefler, kişisel ve mesleki gelişimlerini, şirketin değerleri ve hedefleri odağında sürekli kılarak, çalışanlarının mevcut performanslarının en üst seviyeye ulaşmasına destek olur.

 

Bugünün ve Geleceğin Borusanlıları'nın temel değerleri;

 • Mükemmeli hedefler: İşini en iyi şekilde yapmasını sağlayacak insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahiptir.
 • Yüksek başarıyı hedefler ve ona ulaşır: Sonuç odaklı çalışır, hedeflerini yüksek tutar ve işini yaparken nihai amacı aklından çıkarmaz.
 • Yenilikçi ve yaratıcıdır: Meraklı, katılımcı ve paylaşımcıdır. Zamanın gereklerini takip eder, yeni fikir ve girişimlere destek verir.
 • Sürekli gelişimi destekler: Öğrenen ve gelişen bir iş kültürüyle çalışır.
 • Müşterilerini mutlu eder: Müşteri, ana odağıdır. Aldığı her karar ve aksiyonla işine ve müşterisine katkı yaratmak bilinciyle çalışır.
 • Kaliteli ürün ve hizmetleriyle değer katar: Faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında, en kaliteli ürün ve hizmetleri müşterilerine sunar.
 • Müşterisinin sesini dinler: Değişen müşteri gereksinimlerini önceden görür, proaktif bir yaklaşım ile hızla çözüm üretmeye çalışır.
 • İnisiyatif ve sorumluluk alır: İyi hesaplanmış riskler alır, bunları fırsata çevirir. Her fonksiyonun işe yaptığı katkıyı tanır ve bundan maksimum değer yaratmaya çalışır.
 • Güvenilirdir: Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla ilişkilerini şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütür.
 • Adil rekabet eder: Tüm ilişkilerinde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket eder.
 • Topluma katkı yaratır: Toplumun kültürel gelişimine destek olur; çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik eder; çevreye sorumludur.